Pengda NTB

Pengurus Daerah Nusa Tenggara Barat
Periode 2021 – 2026

 

KETUA                : ANDI KURNIAWAN, A.Md.RO
SEKRETARIS I  : PERTIWI NOVIANA SARI, A.Md.RO
SEKRETARIS II : APRIANI UTAMI, A.Md.RO
BENDAHARA    : IZZAWATI NURUL HIDAYAH, A.Md.RO

Bidang Hukum, Organisasi dan Advokasi
1. FIRDAOZUJA’I, A.Md.RO (Koordinator)
2. FIKRAL SAPRIAN W, A.Md.RO

Bidang Pengembangan Profesi dan Kaderisasi
1. ALFIAN JULIARMAN, A.Md.RO (Koordinator)
2. Hadadil Gulub, A.Md.RO

Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat
1. Andi Mulyadi, A.Md.RO (Koordinator)
2. Muhammad Awalul Maryadi, A.Md.RO

Bidang Hubungan Antar Lembaga
1. FARENDRA NURSEHA, A.Md.RO (Koordinator)
2. WIWI YANTI RAMADHAN, A.Md.RO

Bidang Kesejahteraan dan Mutu Layanan
1. SUSANTI KASMINI, A.Md.RO (Koordinator)
2. ZAHRA MAYANTI, A.Md.RO

Bidang Humas, Sistem Informasi dan IT
1. ADIB ADITYA MUTTAQIN, A.Md.RO (Koordinator)
2. SEANAWATI, A.Md.RO